Thursday, January 14, 2021

Dialog with government officers

 

             Awareness meeting  the use of illegal fishing equipment on 2020.01.12 

       சட்ட விரோத மீன்பிடி உபகரண பாவனை தொடர்பாக தெளிவூட்டல் 

                නීති විරෝධී ධීවර උපකරණ භාවිතය පිළිබඳ පැහැදිලි කිරීම
Sri Lanka's sustainable fishing industry and fisheries resources are under threat today. The main reason for this is the general use of illegal equipment in freshwater and seawater fishing areas. There are various laws and regulations against this in the country, but their use is rapidly changing as they are not enforced. As a result of this problem, fishing and fishing families have suffered socially and economically. And many of the fishermen have left their fishing jobs and become day laborers. At the same time, the destruction of fish resources will leave no resources for future generations. This causes great injustice to consumers who eat cheap fish protein.

Therefore, an awareness program was organized by the Sri Vimukthi Fishermen's Women's Organization at 10 am on 12.01.2020 at the National Fisheries Solidarity Movement to build a sustainable fishing industry by preventing the destruction of the fishing industry by the use of illegal equipment. The event was attended by about 40 delegates from the Assistant Director of Fisheries, Coast Guard Division, NARA, Fisheries Organizations, Women’s Organizations, Field Management Committee, Fishing Web Fishermen’s Association and civil society organizations.

A press conference was held following the meeting.


இலங்கையில் நிலையான மீன்பிடித் தொழில் மற்றும் மீன்வள வளங்கள் இன்று அச்சுறுத்தலுக்கு உள்ளாகியுள்ளன. நன்னீர் மற்றும் கடல் நீர் மீன்பிடி பகுதிகளில் பொதுவாக சட்டவிரோத உபகரணங்களை பயன்படுத்துவதே இதற்கு முக்கிய காரணம். நாட்டில் இதற்கு எதிராக பல்வேறு சட்டங்களும் விதிமுறைகளும் உள்ளன, ஆனால் அவை நடைமுறைப்படுத்தப்படாததால் அவற்றின் பயன்பாடு விரைவாக மாற்றப்படுகிறது. இந்த பிரச்சினையின் விளைவாக, மீன்பிடி மற்றும் மீன்பிடி குடும்பங்கள் சமூக மற்றும் பொருளாதார ரீதியாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். மேலும் மீனவர்கள் பலர் தங்கள் மீன்பிடி வேலையை விட்டு நாள் தொழிலாளர்களாக மாறிவிட்டனர். அதே நேரத்தில், மீன் வளங்கள்  அழிக்கப்படுவதனால்  எதிர்கால பரம்பரையினருக்கு  எந்த வளமும் மிஞ்சாது. இதனால் மலிவான மீன் புரதத்தை உண்ணும் நுகர்வோருக்கு பெரும் அநீதி ஏற்படுகிறது.

எனவே, சட்டவிரோத உபகரணங்களைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் மீன்பிடித் தொழிலுக்கு ஏற்படும் அழிவைத் தடுப்பதன் மூலம் நிலையான மீன்பிடித் தொழிலைக் கட்டியெழுப்புவதற்காக ஸ்ரீ விமுக்தி மீனவ பெண்கள் அமைப்பால்  12.01.2020 அன்று காலை 10 மணிக்கு தேசிய மீன்வ ஒத்துழைப்பு இயக்கத்தில் விழிப்புணர்வு திட்டம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. இந்நிகழ்ச்சியில் மீன்வள உதவி இயக்குநர், கடலோர காவல்படை பிரிவு, நாரா, மீன்வள அமைப்புகள், பெண்கள் அமைப்புகள், களப்பு  மேலாண்மைக் குழு, கட்டு வலை மீனவ சங்கம்  மற்றும் சிவில் சமூக அமைப்புகளில் இருந்து சுமார் 40 பிரதிநிதிகள் கலந்து கொண்டனர்.

கூட்டத்தைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர் சந்திப்பு நடைபெற்றது.
වර්තමාන ශ්‍රී ලංකාව තුල තිරසාර දීවර කර්මාන්තය හා දීවර සම්පත්වලට තර්ජනයක් ඇති වෙමින් පවතී. මෙයට ප්‍රධාන හේතුව වන්නේ මිරිදිය සහ කරදිය දීවර ප්‍රදේශ වල බහුලව බාවිතා කරන නීති විරෝදී  ආම්පන්න බාවිතයයි. මෙයට එරෙහිව රටතුල විවිද නීති රීති පවතින නමුත්, ඒවා නිසි ලෙස ක්‍රියාත්මක නොවීම නිසා සීග්‍රයෙන් ඒවායේ බාවිතය වර්තනය වේ. මෙම ගැටලුව හේතුවෙන් දීවර හා දීවර පවුල්, සමාජීය හා ආර්ථික වශයෙන් පීඩාවට පත්ව ඇති අතර, දීවරයින්ගෙන් භෝහෝ දෙනෙක් දීවර රැකියාවෙන් ඉවත්වී, දෛනික කුලීකරුවන් බවටද පත්ව ඇත. එමෙන්ම මාළු සම්පත විනාශවීමෙන් අනාගතයට කිසිදු සම්පතක් ඉතිරි නොවෙන තත්වයටද පත්වීමෙන් ලාබදාහි මාළු ප්‍රෝටීන් ආහාරයට ගන්න පාරිබෝගිකයින්ටද විශාල අසාදාරනයක් සිදිවෙයි. 

එබැවින් මේ පිළිබඳව අවදානය යොමු නීති විරෝදී ආම්පන්න පාවිතයෙන් දීවර කර්මාන්තය නිසා ඇතිවන විනාශය වලක්වා තිරසාර දීවර කර්මාන්තයක් ගොඩනැගීම සඳහාවන දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටනක් ශ්‍රී විමුක්ති කණ්ඩායම විසින් 2020.01.12 වන දින ජාතික දීවර සහයෝගිතා වියාපාරයේ දී උදැසන 10ට සංවිදානය කරන ලදී. මෙම වැඩසටන සඳහා දීවර සහකාර අත්‍යක්ෂක තුමා, වෙරල ආරක්ෂක ඒකකය, නාරා ආයතනය, දීවර සංවිදාන, කාන්තා සන්විදාන, කලපු කළමනාකරණ කමිටුව, කටුදැල් සමිතිය, සිවිල් සංවිධාන නියෝජිතන් 40 ආසන්න පිරිසක් සාහභාගී  විය. 

රැස්වීමෙන් අනතුරුව පුවත්පත් සකච්චවක්ද පැවත්වුනි. No comments:

Post a Comment