Friday, April 2, 2021

Raising awareness about the blue economy

    

     Awareness Program of Blue economy on 2021.02.25

                நீல பொருளாதாரம் குறித்த விழிப்புணர்வு 

                       නිල් ආර්ථිකය පිලිබදව දැනුවත් කිරීම

Today, Mr. Nalaka conducted an awareness program on the blue economy at the Sri Vimukthi Women's Organization. Twenty women participated in this awareness program. The concept of the blue economy and the development plans prepared by the government to legally plunder the resources of Sri Lanka through those plans were discussed at this meeting. The following suggestions were made by the participants under the forthcoming programs.

- Awareness for fishermen

- Awareness of women at village level

- Educating the youthஇன்று, திரு.நலகா ஸ்ரீ விமுக்தி மகளிர் அமைப்பில் நீல பொருளாதாரம் குறித்த விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியை நடத்தினார். இந்த விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியில் இருபது பெண்கள் பங்கேற்றனர். அந்த திட்டங்கள் மூலம் இலங்கையின் வளங்களை சட்டப்பூர்வமாக கொள்ளையடிக்க அரசாங்கம் தயாரித்த நீல பொருளாதாரம் மற்றும் அபிவிருத்தி திட்டங்கள் ஆகியவை இந்த கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டன. எதிர்வரும் திட்டங்களின் கீழ் பங்கேற்பாளர்களால் பின்வரும் பரிந்துரைகள் வழங்கப்பட்டன.

- மீனவர்களுக்கு விழிப்புணர்வு

- கிராம அளவில் பெண்களின் விழிப்புணர்வு

- இளைஞர்களுக்கான விழிப்புணர்வுඅද දින නිල් ආර්ථිකය පිලිබදව දැනුවත් කිරීම නාලක මහතා විසින් ශ්‍රී විමුක්ති කාන්තා සංවිදානයේ පැවැත්වුනි. මෙම දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටනට කාන්තාවන් 20 දෙනෙකු සහබාගි වන ලදී. මෙහිදී නිල් ආර්ථිකයේ සංකල්පය පිළිබඳවත්, එම සැලසුම් හරහා ලංකාවේ සම්පත් නිත්‍යානුකුලව කොල්ල කෑමට රජය විසින් සකස් කර ඇති සංවර්දන සැලසුම් පිළිබඳවත් සාකච්චා කරන ලදී. ඉදිරි වැඩපිලිවල යටතේ පහත යෝජනා සාබගිකයින් විසින් යෝජනා විය. 

- දීවරයින්ට දැනුවත් කිරීම 

- ගම්මාන මට්ටමින් කාන්තාවන් දැනුවත් කිරීම 

- තරුණයින්ව දැනුවත් කිරීම  

Negombo Unity meeting

 

          Negombo Unity meeting on 2021.02.24 

                       நீர்கொழும்பு பிரஜைகள் குழு கூட்டம்
                             මීගමු පුරවැසි කමිටු රැස්වීමToday the Negombo Citizens' Committee was held at the Training Center of the National Fisheries Co-operative Movement on 24.02.2021 at 3 pm. Today's meeting was attended by 25 people. The following issues were discussed here.

- Corona status and vaccination program,

- On the occasion of Women's Day,

- About Muthurajawela and Negombo Lagoon under environmental protection,

- Home garden Program, \

- About  Micro Credit Service,

- On human rights

- Preparing a program for 5 major issues in Negombo. A team was also appointed to prepare the plan.

The next meeting was scheduled for March 3.இன்று நீர்கொழும்பு பிரஜைகள் குழு கூட்டம்  தேசிய மீனவ ஒத்துழைப்பு  இயக்கத்தின் பயிற்சி மையத்தில் 24.02.2021 அன்று பிற்பகல் 3 மணிக்கு நடைபெற்றது. இன்றைய கூட்டத்தில் 25 பேர் கலந்து கொண்டனர். பின்வரும் பிரச்சினைகள் இங்கு விவாதிக்கப்பட்டன.

- கொரோனா நிலை மற்றும் தடுப்பூசி திட்டம்,

- மகளிர் தினம் 

- சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பின் கீழ் முத்துராஜவெல  மற்றும் நீர்கொழும்பு  களப்பு பற்றி,

- வீட்டுத்தோட்டம் பற்றி

- நுண்  கடன் சேவை பற்றி,

- மனித உரிமைகள் குறித்து

- நீர்கொழும்பில் உள்ள  5 முக்கிய பிரச்சினைகளுக்கு ஒரு திட்டத்தைத் தயாரித்தல். திட்டத்தை தயாரிக்க ஒரு குழுவும் நியமிக்கப்பட்டது.

அடுத்த கூட்டம் மார்ச் 3 ஆம் திகதி முன் மொழிப்பட்டது. 


අද දින මීගමු පුරවැසි කමිටුව ජාතික දීවර සහයෝගිත වියාපාරයේ පුහුණු මද්යස්ථානයේ 2021.02.24 දින සවස 3ට පැවෙත්වුනි. අද දින රැස්වීමට 25 දෙනෙක් සාහබාගී විය. මෙහිදී පහත සදහන් කරුණු සාකච්චා කරන ලදී. 

- කොරෝනා තත්වය හා එන්නත් වැඩසටන පිළිබඳව, 

- කාන්තා දින සැමරුම පිලිබදව, 

- පරිසරය ආරක්ෂා කිරීම යටතේ මුතුරාජවෙල සහ මීගමු කලපුව පිලිබදව,

- ගෙවතු වහ පිළිබඳව 

- සුත්‍ර මුල්‍ය ණය සේවාව පිලිබදව,

- මානව හිමිකම් පිලිබදව 

- මීගමුවේ ප්‍රධාන ගැටළු 5ක් ප්‍රමුක ගත කර ඒ සදහා වැඩසලස්මක් සකස් කිරීම. එම සැලැස්ම සකස් කිරීම සදහා කණ්ඩායමක්ද පත්විය. 

මීළඟ රැස්වීම මාර්තු මස 3 වෙන දින පැවැත්වීමට යෝජනා විය.